Política de Privadesa

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari, seran incorporades per al seu tractament a un fitxer degudament inscrit titularitat de Pere Arañó i Planas Assessor SLP amb la finalitat de poder identificar-lo i contactar amb ell, així com per a facilitar-li qualsevol informació que sol·liciti.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els quals podran ser exercits per ell i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a:

Pere Arañó i Planas Assessor SLP
Direcció:  Riera Sant Domènec, 18 – C.P. 08360 – Canet de Mar – Barcelona
Telèfon: +34  93 794 27 21
E-mail de contacte:  informacio@miplanas.com

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia de el document nacional d’identitat o de passaport. En el cas de representació, haurà de provar aquesta mitjançant document fefaent.

Pere Arañó i Planas Assessor SLP informa que té implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural.