Contacte

no image

Informació de Protecció de Dades Personals: Normativa: RGPD (UE) 2016/679 i LOPD-GDD 3/2018; Responsable: Pere Araño i Planas; Finalitat: La gestió de clients administrativa i comercial; Drets: Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició i portabilitat, enviant un correu electrònic a informacio@miplanas.com. Així mateix, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control…