Més de quinze anys al seu servei

Departaments de l’Assessoria

 • Laboral
 • Fiscal
 • Comptable
 • Mercantil
 • Pensions
 • Assegurances
 • Renda i Patrimoni

Departaments de l’Administració de Finques

 • Comunitats
 • Lloguers
 • Compra-Venda
 • Permutes
 • Vitalicis